Seminář: ,,Výstavba veřejných budov a problematika rekonstrukcí veřejných budov"

05.12.2017

Dne 5.12.2017 Krajská energetická agentura MS kraje, o.p.s. uspořádala na akademické půdě VŠB-TUO, Stavební fakultě seminář na téma: ,, Výstavba veřejných budov a problematika rekonstrukcí veřejných budov". Seminář přednášel Ing. arch. Pavel Koláček.