Nebojte se EPC

Nejlepší projekt modernizace energetického hospodářství v Moravskoslezském kraji financovaný prostřednictvím EPC

Potřebujete NĚCO udělat s energetickým hospodářstvím objektů ve vlastnictví vaší obce, města? Doposud byla obvyklým způsobem dodávka díla, ale? Máte na to volné peníze? Ne? Pak alternativou je energetická služba se zárukou, tzv. EPC projekt.

Rozdíl mezi běžným dodavatelským přístupem a EPC projektem je zásadní.

Předmětem klasické dodávky technologie je rekonstrukce energetického systému, kdy dodavatelé nejsou smluvně zainteresování na budoucích úsporách. Riziko investičního rozhodnutí a budoucích výnosů leží zcela na Vás.

Na druhou stranu EPC je služba, která umožňuje realizovat rekonstrukce a opatření generující úspory nákladů v energetickém hospodářství bez nutnosti vlastní investice. V projektu EPC máte Vy a dodavatel energetických služeb (ESCO) společný zájem na dosažení úspor a na celém finančním výsledku. A rizika přejímá dodavatel služby.

EPC je komplexní služba s cílem snížit spotřebu energie. Zahrnuje energetickou analýzu, návrh opatření, instalaci zařízení, pravidelnou údržbu, výcvik obsluhy i financování projektu.

Kdy metodu EPC používat? Tam, kde je dostatečný potenciál úspor, základním předpokladem je zavedení takových úsporných opatření, které pokryjí investice ve stanoveném horizontu a po zbývající dobu životnosti zajistí výnosy také vlastníkovi objektu, takže konečný efekt mají obě strany.

Máte malé zkušenosti s projekty EPC? Nevíte přesně, jak zorganizovat veřejnou zakázku na dodavatele energetických služeb (vypsání je zásadně odlišné od běžného standardu na zakázky o dílo)? Nevíte, zda Váš objekt je vhodný pro EPC projekt? Jak správně vyhodnotit optimální řešení? Pak využijte našich služeb. Máme ve svých řadách kvalitní pracovníky s dlouholetou zkušeností v energetických oborech a využíváme nejlepší know-how z  řízení obdobných projektů EPC po celé ČR. V náplni agentury jsou obecně činnosti směřující ke snižování energetické náročnosti i na komunální úrovni, tzn. mimo jiné také podpora projektů EPC v obcích a městech našeho kraje.

 Bližší informace naleznete na těchto stránkách - dokumenty ke stažení 

 

 

Dokumenty ke stažení: